Elsa And Moana Popularity Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Moana đã đạt đến trường trung học mới và muốn truất ngôi Elsa là nữ hoàng của các mạng xã hội. Thực hiện tốt hơn có một hình ảnh trận đấu theo chủ đề và chiến thắng sẽ là nữ hoàng của trường.