Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ellie là một blogger thời trang và nhu cầu giúp đỡ của bạn để lựa chọn trang phục của họ tùy thuộc vào sự kiện bạn đi và khí hậu trong ngày. Sau đó, có một hình ảnh để đăng bài trên các mạng xã hội.