Elite Forces !

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một nhóm khủng bố được dựa vào rừng, và bạn là một thành viên của lực lượng ưu tú phải ngăn chặn chúng. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển, với những 'không gian' nhảy và 'Shift' hoặc 'Z' shoot.