eliminator

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

bóng Board cùng màu để làm cho chúng biến mất. Bạn có một số định trước các động thái để thực hiện, nếu bạn làm nhiều hơn là mất.