Elf Equilibrium

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy duy trì sự cân bằng Santa Claus và elf helper của mình trên các mái nhà. Lắc lư theo hướng ngược lại, trong đó nó sẽ rơi bằng cách sử dụng chuột, nếu bạn đang sử dụng một bước nhảy vọt quà qua nút bên trái.