Elevator Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lisa là phụ trách của thang máy và phải mang lại cho khách hàng những trung tâm cho nhà máy mà họ muốn. Làm điều đó một cách nhanh chóng hoặc tức giận.