Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm soát lên đến ba nhân vật để giải cứu bạn bè của bạn có bị bắt cóc. Sử dụng các phím Z và X để thay đổi nhân vật vì mỗi thực hiện một hành động khác nhau mà sẽ giải thích cho bạn.