Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Kiểm soát lên đến ba nhân vật để giải cứu bạn bè của bạn có bị bắt cóc. Sử dụng các phím Z và X để thay đổi nhân vật vì mỗi thực hiện một hành động khác nhau mà sẽ giải thích cho bạn.