electro man

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiên nhẫn và cẩn thận tiến Electroman cho đến cuối của mạch mà không cần nhấn các bức tường và tránh chướng ngại vật. Để hướng dẫn bạn chỉ cần sử dụng chuột và nếu bạn không thử một lần nữa nhấn "Bắt đầu".