Electric Doyu

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Doyu Hướng dẫn dưới cùng của màn hình bằng cách sử dụng dòng điện ở đầu nó có vẻ dễ dàng, nhưng khi bạn tiến bộ trong trò chơi phải tránh nhiều nguy hiểm.