Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chứng minh bạn tốt như Naruto ninja và săn tất cả các đối tượng này một cách nhanh chóng bằng cách tung ra Shuriken chết người của bạn.