Quảng cáo
7.9
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Các quy tắc của trò chơi "The Emigrant" rất đơn giản. cảnh sát Dodge và đá ném Ayudate bạn để đi nhanh hơn.