El Emigrante

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các quy tắc của trò chơi "The Emigrant" rất đơn giản. cảnh sát Dodge và đá ném Ayudate bạn để đi nhanh hơn.