Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Các quy tắc của trò chơi "The Emigrant" rất đơn giản. cảnh sát Dodge và đá ném Ayudate bạn để đi nhanh hơn.