Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các quy tắc của trò chơi "The Emigrant" rất đơn giản. cảnh sát Dodge và đá ném Ayudate bạn để đi nhanh hơn.