eggrun 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phần thứ hai của Eggrun nổi tiếng. Nhấn vào trứng, giữ chuột chỉ đạo việc phát hành để bắt bóng. Một khi bạn đã đi lên cầu thang.