Egg Static

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận ra tất cả những quả trứng của mỗi màn hình để incuvadora máy khi tất cả acciónala sẽ được mở ra và để lại những con vật. Kéo chuột để di chuyển theo hướng bạn muốn.