egg run

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu của bạn là để tính toán mức độ nghiêng và sức mạnh của nhảy để các trứng lấy cành và đi vào cầu thang, nhưng nó không phải là dễ dàng như vậy bởi vì có những cấp độ mà tại đó cản băng và trọng lực. Great trò chơi.