Egg Run 2 On Ice

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quả trứng nổi tiếng nhất là trở lại, lần này trên tuyết nhưng mục tiêu của bạn vẫn giữ nguyên. Nhấc gậy trên từng cấp độ và đi vào cầu thang, tất cả điều này bằng cách sử dụng một số ít của nhảy tốt.