Effin Terrorists 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một nhiệm vụ mới trong tìm kiếm của những kẻ khủng bố tại sân bay. Bắn giết tất cả bằng cách sử dụng kính ngắm để di chuyển từ màn hình.