Effin Terrorist 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Finishes với một số lượng đủ các phần tử khủng bố trong mỗi cấp độ để di chuyển đến tiếp theo. Sử dụng zoom để nhằm mục đích tốt hơn và cung cấp cho họ trong đầu để có được nhiều điểm hơn.