Eddie Project

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

A rất tốt máy arcade cổ điển, và đã bị bắt cóc Eddie phải giải cứu Megaman cho nó sẽ phải đối mặt với nhiều kẻ thù.