Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

A rất tốt máy arcade cổ điển, và đã bị bắt cóc Eddie phải giải cứu Megaman cho nó sẽ phải đối mặt với nhiều kẻ thù.