Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

A rất tốt máy arcade cổ điển, và đã bị bắt cóc Eddie phải giải cứu Megaman cho nó sẽ phải đối mặt với nhiều kẻ thù.