Eco Geo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận duy trì sự cân bằng giữa sinh thái và nhu cầu của bạn 'Tamagotchi'. Cố gắng chọn các tùy chọn năng lượng tốt nhất cho môi trường của bạn không bị tiêu diệt và thận trọng để không bị căng thẳng.