eco blattler

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đất planteta đang bị hủy hoại bởi một nhân vật phản diện, kết thúc, tôi tập thể dục của mình bằng một chiếc tàu khác nhau trong mỗi nhiệm vụ. Với con trỏ bạn di chuyển, nhấn phím dài và bắn bằng Z Lance bơm đặc biệt.