EB2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quân đội đã tạo ra các robot nhanh nhất và mạnh mẽ nhất đối với chiến tranh, nhưng đã nổi dậy chống lại người sáng tạo của họ. Hãy cho họ tất cả để cố gắng trốn thoát và được tự do cuối cùng.