Eat Puzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận cắt miếng của màn hình để chỉ ra phần trăm bạn. Di chuyển bóng với các phím mũi tên và cắt mantendiendo phím spacebar ngăn chặn kẻ thù liên lạc bạn hoặc bạn đạt đến bức ảnh của bạn.