Easy Chess

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khi McCready thấy các máy tính đã thắng cờ vua, ông làm trống một ly whisky trong cơ chế của nó. Bạn không cần phải làm điều đó với trò chơi cờ vua dễ dàng này.