E Motion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức 47 màn hình, nơi bạn phải suy nghĩ về di chuyển của bạn để có được những mảnh vàng rơi trên nền tảng của cùng một màu sắc. 7 màn hình đầu tiên là một hướng dẫn sẽ giải thích các phím để chơi.