dynasty warrior

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một cổ điển arcade trò chơi chiến đấu, trong đó bạn mình phải giết vô số kẻ thù. Bạn có thể thay đổi các điều khiển bằng cách nhấp vào tầng hai của ngôi nhà.