Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Một cổ điển arcade trò chơi chiến đấu, trong đó bạn mình phải giết vô số kẻ thù. Bạn có thể thay đổi các điều khiển bằng cách nhấp vào tầng hai của ngôi nhà.