Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Một cổ điển arcade trò chơi chiến đấu, trong đó bạn mình phải giết vô số kẻ thù. Bạn có thể thay đổi các điều khiển bằng cách nhấp vào tầng hai của ngôi nhà.