Dynamic Systems

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mends cấu trúc khác nhau để hướng dẫn bóng vào rổ. Đặt miếng và xoay chúng cho đến khi bạn có được vị trí chính xác.