Dyed Hair

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Năm nay có thuốc nhuộm tóc của mình hoặc làm bấc màu sắc như màu hồng hoặc màu xanh và giống như thời trang cô gái này sẽ luôn luôn có để giúp cô chọn một trong đó phù hợp nhất hoàn thành việc che đậy cái nhìn và quần áo chọn.