Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Peppa Pig là peta đó. Với số tiền tiết kiệm được từ việc bán buôn bán đã mua toàn bộ một duplex. Những gì không thay đổi không bao giờ là sự bất lực của họ để đặt một số thứ tự để cung cấp thời gian. Trong ngắn hạn, bạn vẫn cần sự giúp đỡ của bạn.