Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn đang bị nhiễm một loại virus lạ và thời gian đang chống lại bạn, tìm thuốc giải độc và thoát khỏi tháp. Chỉ cần với tất cả các zombies bạn có thể và phá hủy ngôi mộ của họ để lại không nhiều.