Dune Buggy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dakar rally trong phong cách ngoạn mục trong đó bạn phải hoàn thành khóa học trước khi thời gian chạy ra ngoài. Thu thập sao cho điểm và tránh các sọ rằng sẽ lấy đi sức khỏe.