Duncan Trousers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Duncan đã được thức tỉnh và đã nhận ra rằng người ngoài hành tinh đã bị đánh cắp tất cả quần. Anh ta rất tức giận và muốn gửi cho họ một cú trở lại hành tinh của mình.