Dump Truck

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tải các xe tải với hàng hóa đến theo cách của bạn và cố gắng để thực hiện tất cả đến đích của bạn trước khi thời gian chạy ra ngoài mỗi màn hình.