Dump Truck 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thu thập các hàng hóa trong xe tải của bạn và đưa họ đến kết thúc lái xe qua những ngọn núi cẩn thận không để mất đi bất kỳ của các đối tượng.