dumbolf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Great trò chơi golf với rất nhiều lỗ và tất cả các loại trở ngại. Bấm vào bóng để ném, đưa con voi trong đúng hướng, mũi tên chọn các góc độ và sức mạnh.