Duck Tiles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

77 cấp độ để bạn có thể ăn đầu và nhận ra các Duckies cao su để tắm cống. Bạn có thể di chuyển các loại xà phòng để ngăn chặn những con vịt và dẫn họ tới đích.