Duck Shooter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rèn luyện khả năng của bạn để săn vịt bay trong trò chơi này để cắt siêu thực tế, nơi bạn có để nhằm mục đích tốt với shotgun hai nòng của bạn để đạt và do đó có thể cung cấp cho một bữa tiệc tốt tối nay.