Duck Hunt

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã bao giờ đi săn với chó của bạn và bạn bắn chống vịt bay?. Và bạn đã bao giờ bắn vào con vịt 8 bit?. Kiểm tra độ chính xác và tin cậy của bạn với trò chơi này Nintendo cổ điển trường hoàn toàn cũ.