Duck Hunt Reloaded

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Với nó sẵn sàng để bị giết chết, mục tiêu chính xác của mình, con chó săn thân thiện và hoài cổ của ông 8-bit, những gì đã mất tích từ "Duck Hunt" để được hoàn hảo?, Sau đó, một chút cường độ nhiều hơn, để gọi một cách vịt bay xuất bản. Và ở đây bạn có nó, nạp lại mông!.