Duchess Tripeaks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi solitaire cổ điển với một loạt các biến thể mà sẽ làm cho nó thú vị hơn. Trên mỗi màn hình thẻ là distibuidas khác nhau.