DuBlox

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển vuông bởi các nền tảng khác nhau để đặt nó một cách chính xác trên các khu vực được đánh dấu màu đỏ. Hãy suy nghĩ về các phong trào không để rơi vào khoảng không.