Droptris

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Có một thời gian trong phim làm lại này của Tetris cổ điển. Bạn có chế độ chơi khác nhau và thậm chí bạn có thể chơi với một người bạn.