dropblox

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tetris phong cách trò chơi trong thể chơi một mình hoặc với một người bạn. Lần này các chip động thái theo chiều ngang tùy thuộc vào nơi bạn muốn đặt mỗi màu.