Drop Blocks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đã trở thành một khối cổ điển trò chơi, nhưng không ngừng là buồn cười và làm cho bạn treo entretenid @. Nhấn vào ba hoặc nhiều hơn các khối cùng màu để làm cho họ biến mất.