Drone Delivery

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hiện các kỹ năng của bạn lái xe một mục tiêu giả qua thành phố. Bạn phải bay cẩn thận né tránh các tòa nhà và thu thập và cung cấp các gói mà bạn cho biết.