Droids

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Toàn bộ hai mươi màn hình của trò chơi này nhận đạt được lối ra. trở ngại vượt qua với những khó khăn của trọng lực, cũng có thể bạn tìm thấy robot thù địch mà phải bắn.