Droids at the Gates

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ các cơ sở từ cuộc tấn công của robot xây dựng tòa tháp phòng thủ, tường bảo vệ và tất cả mọi thứ cần thiết cho quốc phòng.