Droid Chinese Checkers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

cờ Trung Quốc là hơi khác so với bình thường. Hội đồng quản trị là hình ngôi sao, và các chip không ngừng để cung cấp cho một bước nhảy ít hơn những người khác, nhưng không bao giờ Samphan nhau. Huh?.