Driving School GT

Đang tải trò chơi...
Tìm hiểu để lái xe đi qua các bài kiểm tra được đặt bạn trên mọi cấp độ. Xe đưa tín hiệu lái xe trên làn đường bên phải, mà không bị rơi hoặc chạy hơn bất cứ ai.