Drippy's Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp giọt nước này để giải cứu và thu thập con gái của họ, những giọt nước nhỏ đang chờ đợi bị mắc kẹt trong các tình huống nguy hiểm. Để đạt được điều này, bạn sẽ phải thực hiện những bước nhảy dài và tính toán tốt nơi bạn hạ cánh. Bạn cũng phải ghi nhớ thời gian, đếm ngược là không ngừng và bạn phải đạt được nhiệm vụ của mình trước khi đạt đến không.