Drillionaire

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cho siêu khoan và tìm kiếm các khoáng chất tinh tế nhất để thu thập tiền để sửa chữa tháp của Teen Titans, nhưng xem quái vật dung nham.